שיח אברהם - ויטקס מסייע בהפחתת פרולקטין

 

נבדקה השפעתו של שיח אברהם, במחקר כפול סמיות אקראי בהשוואה לפלצבו על מטופלות עם פרולקטין גבוה. המחקר היה כפול סמיות רנדומנלי עם פלסבו. הוא כלל 52 נשים הסובלות מחוסר איזון הורמונלי. מטרת המחקר לבדוק אם לקיחה של שיח אברהם תאזן הורמונאלית על ידי נרמול רמות הפרולקטין ופרוגסטרון המופרשות מבלוטת ההיפופיזה. נלקחו בדיקות דם ביום ה 5, 8 ו 20 של המחזור ולאחר 3 חודשי טיפול. שחרור הפרולקטין מבלוטת ההיפופיזה ירד לאחר 3 חודשי טיפול, רמות ההורמונים התאזנו. בשאר ההרומונים לא נצפו שינויים, לא היו תופעות לוואי. 2 נשים נכנסו להריון.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8369008