עוזרר עשויי לסייע בהורדת לחץ דם ורמות חרדה | תקציר מחקר

 

מחקר פיילוט זה נועד לבחון את פוטנציאל הורדת לחץ הדם של תמצית צמח המרפא עוזרר (Crataegus spp) ותוסף תזונה מגנזיום בנפרד ובשילוב, בהשוואה לפלצבו. במחקר נבדקו שלושים ושישה מתנדבים הסובלים מלחץ דם גבוה מתון. בתחילת המחקר בוצעה הערכה ונלקחו נתונים, מדידות לחץ דם במנוחה, לאחר פעילות גופנית ואחרי בדיקת רמות מתח מול מחשב.

הנבדקים קיבלו בצורה אקראית למשך 10 שבועות אחד מהאפשרויות הללו: (א) 600 מ"ג מגנזיום, (ב) תמצית עוזרר 500 מ"ג, (ג) שילוב של עוזרר ומגנזיום ופלצבו. נעשו בדיקות בשבוע ה-5 וה-10 של המחקר. נמצא כי חלה ירידה בלחץ דם הסיסטולי והדיאסטולי בכל קבוצות הטיפול, כולל הפלצבו. עם זאת, בניתוח ANOVA נמצאה ירידה מבטיחה (p = 0.081) בלחץ הדם הדיאסטולי במנוחה בשבוע ה-10 בקרב המתנדבים שנטלו עוזרר, בהשוואה לקבוצות האחרות. יתר על כן, נמצאה מגמה של ירידה בחרדה (p = .094) בקבוצה שנטלה עוזרר בהשוואה לקבוצות האחרות. ממצאים אלה מצדיקים מחקר נוסף, במיוחד לאור השימוש במינון נמוך של תמצית עוזרר.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.947/abstract


לילך נהרי-נטורופתית מוסמכת