הרס ויטמינים ומינרלים בבישול

 

ויטמינים ומינרלים שונים ברגישותם לתהליכי בישול או הקפאה אולם כל תהליך של עיבוד המזון גורם לפגיעה כזו או אחרת בכמויות הוויטמינים והמינרלים שבהם. בטבלה מפורטים סוגי הוויטמינים והמינרלים השונים ומידת רגישותם לסוגי העיבוד השונים. אלו נתונים כלליים בלבד ובפועל מידת אובדן או הרס הוויטמינים והמינרלים תלוי בגורמים אחרים נוספים.


הרס ויטמינים ומינרלים